Питання1 руб Теор практик Експерименту 2017 Doc1

2017

 

Пояснити з якою метою складається план експерименту?

В якій формі представляють результати коли змінних більше 3х?

Якими параметрами характеризують розсіювання даних і центр розподілу, як ці параметри визначають?

Яка теорія вважається науковою?

Пояснити з яких причин доцільно після кожного етапу роботи здійснювати аналіз результатів (самоперевірку логіки)?

Чим реплікація відрізняється від повторного досліду? Навести приклад.

Пояснити мету побудови гістограми.

Пояснити доцільність проведення аналізу похибок.

Яким чином можна оцінити систематичну та випадкову похибки?

Що характеризує вибіркова дисперсія.

Як співвідноситься вибіркова дисперсія середнього значення із дисперсією самої вибірки?

Що таке відносна частота (частість) результату спостереження?

Що таке гістограма і що характеризує її форма?

?

З якою метою застосовують теоретичні моделі дискретних густин розподілу?

Проаналізувати зміну оцінки випадкової похибки, якщо при її визначенні замість формул нормального розподілу буде використано формули для рівномірного розподілу? Навести приклади в яких вказаною похибкою можна нехтувати, а в яких це небезпечно?

та від яких чинників він залежить?

З якою метою визначають коефіцієнт сплющеності та коефіцієнт скошеності?

Описати методику визначення кількості паралельних дослідів при заданому довірчому інтервалі.

Описати методику визначення відносної та абсолютної похибок при опосередкованих вимірюваннях способом логарифмічного диференціювання. Навести приклади застосування цієї методики.

ін.

випадкової похибки опосередкованих вимірювань методом розрахунку за значеннями похибок аргументів. Навести приклади.

maximios

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *