питання по МНБД

 

Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень».

«Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи».

схрещування).

«Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування».

узагальнюючого уроку за темою «Закономірності спадковості та мінливості».

, мутаційна. Типи мутацій».

Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння».

мінливість: модифікаційна».

Методика проведення лабораторної роботи за темою «Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої».

та еукаріотів».

«Генетика генів».

Основні напрямки сучасної біотехнології».

селекції організму»

і постембріональний розвиток».

».

.

Життєвий цикл у рослин і тварин».

. Клонування».

Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів».

Методика проведення уроку засвоєння нових знань за темою «Популяція. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції».

Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Взаємодії організмів в екосистемах».

речовин і потік енергії в екосистемах».

.

Методика проведення практичної роботи за темою «Порівняння штучного та природного добору».

Методика проведення уроку вивчення нового матеріалу за темою «Становлення еволюційних поглядів. Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна».

Мікроеволюція. Форми природного добору».

Роль живих організмів у біосфері. Біомаса».

за темою «Популяція. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції».

Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Взаємодії організмів в екосистемах».

.

 

 

maximios

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *