Питання екзамен_МП_зо

Питання до екзамену

Поняття, предмет та метод митного права.

труктура).

­давства.

Державна митна політика: поняття та функції.

віті.

Історичні форми митної політики (монетаризм та меркантилізм).

Сучасні форми митної політики (вільна торгівля та протекціонізм).

Формування митного законодавства та митної справи в Україні.

.

Митна територія та митний кордон.

Митні союзи та зони вільної торгівлі.

Поняття та види митних правовідносин.

Безпосередні об’єкти митних правовідносин.

Види суб’єктів митних правовідносин. Митна правосуб’єктність.

суб’єкти митних правовідносин.

Поняття, завдання та структура фіскальних органів в державній митній справі.

Правовий статус та структура митниці.

Митні пости та відділи митного оформлення.

Посадові особи фіскальних органів України.

Проходження служби в фіскальних органах України.

Правовий захист працівників фіскальних органів України.

­довими особами фіскальних органів України.

Митні платежі. Платники мита. Об’єкти та база оподаткування митом.

Митний тариф, види ставок мит, види мит.

Тарифні пільги, звільнення від оподаткування митом.

­дення.

Визначення країни походження товару.

Сертифікат про походження товару.

Виникнення і припинення обов’язку із сплати митних платежів.

Порядок та строки сплати митних платежів.

Митна вартість. Основний метод визначення митної вартості.

Заявлення митної вартості. Декларація митної вартості.

­тості.

Способи забезпечення сплати митних платежів.

Фінансова гарантія у вигляді документу.

Демпінговий імпорт як об’єкт антидемпінгового мита.

Субсидований та зростаючий імпорт як об’єкти особливих мит.

Поняття та класифікація нетарифних обмежень.

Заборони та обмеження щодо переміщення товарів через митний кордон.

Кількісні обмеження та порядок їх застосування.

Поняття, зміст та класифікація митних режимів.

Митний режим імпорту (випуску для вільного обігу).

Митний режим експорту (остаточного вивезення).

Митний режим транзиту.

Митний режим реімпорту.

Митний режим реекспорту.

Митні режими знищення або руйнування та відмови на користь держави.

Митні режими тимчасового ввезення та тимчасового вивезення.

Митний режим митний склад.

Митний режим безмитна торгівля.

Митний режим вільна митна зона.

Митний режим переробки на митній території.

Митний режим переробки за межами митної території.

­торію громадянами.

­торії громадянами.

­дянами.

­люти України, іноземної валюти, платіжних карток, банківських металів.

­штових та експрес-відправленнях.

Митні пільги окремим категоріям громадян. Поняття, мета та зміст митних формальностей.

Способи і засоби переміщення товарів.

Тимчасовий пропуск транспортних засобів.

Права та обов’язки перевізника.

Порядок переміщення товарів через митний кордон.

Тимчасове зберігання товарів під митним контролем.

Митні формальності на морському та річному транспорті.

­спорті.

Митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередач.

Спеціальний порядок захисту прав інтелектуальної власності, що здійснюється фіскальними органами.

Поняття та форма митного декларування.

Правовий статус декларанта, митний брокер.

Митна декларація та її види.

Поняття, місце та строки здійснення митного оформлення.

Прийняття митної декларації та операції з митною декларацією.

Оскарження рішень митних органів.

Інформування з питань державної митної справи.

Поняття, принципи та строки митного контролю.

Суб’єкти та об’єкти митного контролю.

Правовий режим зони митного контролю.

Попередній документальний контроль, перевірка документів та відомостей.

Облік, огляд і переогляд товарів та транспортних засобів.

­гажу.

Огляд територій та приміщень, перевірка обліку товарів.

Митні пільги щодо митного контролю.

Проведення документальних виїзних перевірок.

Проведення документальних невиїзних перевірок.

Митні експертизи.

Система управління ризиками.

­олем.

Зберігання товарів на складах митних органів.

Розпорядження товарами, що зберігаються на складах митних органів. Поняття порушення митних правил (ПМП).

­теристика.

Суб’єкти відповідальності за ПМП.

Види адміністративних стягнень за ПМП.

Компроміс у справах про ПМП.

Підстави порушення справи про ПМП.

Докази у справах про ПМП.

Протокол про порушення митних правил.

Особи, які беруть участь у провадженні, їх права та обов’язки.

Процесуальні дії у справі про ПМП та порядок їх проведення.

Адміністративне затримання.

.

 

maximios

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *