Типова форма № КО-1

Видатковий касовий ордер

Типова форма № КО-2

_________ ПрАТ «Соняшник»____________________ (найменування підприємства (установи, організації)) Ідентифікаційний код ЄДРПОУ __30204060___

від «_19_» _ квітня____ 20_12_ р.

Номер документа Дата складання Кореспондуючий рахунок, субрахунок Код аналітичного рахунка Сума Код цільового призначення
19.04. 300,00
Видати __ Гандзюку Володимиру Антоновичу________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) Підстава: __на передоплату за журнал «Волинські новини»____________________________________________
Сума __ триста ______________________________________________________________________ грн. _00_ коп. (словами) Додаток:____ — _________________________________________________________________________________
Керівник __________І. М. Ковальов___ Головний бухгалтер _________М.В. Іщук____________________ (підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали) Одержав: ___ триста ________________________________________­­­­­­_________________________ грн. _00_ коп. (словами) «_19__» __квітня____ 20_12_ р. Підпис одержувача ____________________________ За _ паспортом АЮ 675491, виданий Луцьким РВ УМВС у Волинській області, від 25.02. 1975 р.__________ (найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача) Видав касир _________О.К.Дорощук_______ (підпис, прізвище, ініціали)
Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ ____30204060______

____ ПрАТ «Соняшник»___________________________ (найменування підприємства (установи, організації))

Прибутковий касовий ордер № _3__
від «_23_» __квітня____ 20_12_ р.

Л і н і я
в і д р і з у

___ ПрАТ «Соняшник»______________________
(найменування підприємства (установи, організації))
Квитанціядо прибуткового касового ордера № _3__ від «_23_» __квітня______ 20_12_ р.

Прийнято від _експедитора Терещенка О. К.___ _________________________________________
Підстава:__ повернення залишку підзвітних сум Сума _ п’ять тисяч_________________________ (словами) ______________________________ грн _00 коп.

М. П.

Головний бухгалтер _________ М. В. Іщук ______________ (підпис, прізвище, ініціали)
Касир _____________ О. К. Дорощук _________ (підпис, прізвище, ініціали)

Кореспон- дуючий рахунок, субрахунокк Код аналі- тичного рахунка Сума цифрами Код цільового призна- чення
5000,00
Прийнято від _ експедитора Терещенка О. К. ________
Підстава: __повернення залишку підзвітних сум______
_______________________________________________
Сума __ п’ять тисяч _________________________
___________________________________ грн. _00_ коп. (словами)
Додатки: _______________________________________
_______________________________________________
Головний бухгалтер _________М. В. Іщук____________ (підпис, прізвище, ініціали)
Одержав касир __________О. К. Дорощук___________ (підпис, прізвище, ініціали)
ПЛАТIЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 1
вiд 05 квітня 2012 р. Одержано банком
Платник ПрАТ «Соняшник»
Код
Банк платника код банку ДЕБЕТ рах.№ СУМА
Приватбанк у м. Луцьку 5472,00
Отримувач ПрАТ «Зоря»
Код

КРЕДИТ рах.№
Банк отримувача код банку
Західінкомбанк в м. Луцьку
Сума словами
П’ять тисяч чотириста сімдесят два грн. 00 коп.
Призначення платежу
В погашення заборгованості за обладнання для офісу згідно накладної № 3455/12 від 01.04.2012 р.,
у т. ч. ПДВ 912 грн.
Проведено банком

Підпис банку

М.П. Підписи
ПЛАТIЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 2
вiд 12 квітня 2012 р. Одержано банком
Платник ПрАТ «Соняшник»
Код
Банк платника код банку ДЕБЕТ рах.№ СУМА
Приватбанк у м. Луцьку 560,00
Отримувач ВАТ «Веселка»
Код

КРЕДИТ рах.№
Банк отримувача код банку
Правексбанк у м. Луцьку
Сума словами
П’ятсот шістдесят грн. 00 коп.
Призначення платежу
В погашення заборгованості за канцтовари згідно накладної № 890 від 10.04.2012р.,
у т. ч. ПДВ 140 грн.
Проведено банком

Підпис банку

М.П. Підписи

Загрузка…

ПЛАТIЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 5
вiд 27 квітня 2012 р. Одержано банком
Платник ПрАТ «Соняшник»
Код
Банк платника код банку ДЕБЕТ рах.№ СУМА
Приватбанк у м. Луцьку 7230,00
Отримувач АТП — 654
Код

КРЕДИТ рах.№
Банк отримувача код банку
Надра банк в м. Луцьку
Сума словами
Сім тисяч двісті двадцять грн. 00 коп.
Призначення платежу
В погашення заборгованості за ремонт автомобіля згідно рахунку № 746 від 20.04.2012 р. та акту виконаних робіт № 342 від 20.04.2012 р., у т. ч. ПДВ 1205 грн.
Проведено банком

Підпис банку

М.П. Підписи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *