Питинський Валерій Миколайович — райгазета

8 серпня 1981 „Молодці!” Виїзна редакція в колгоспі „Шлях до комунізму” .   27 липня 1982 „Вони – попереду” За поданням районного прес-центру жаткою ЖСК-4АМ по 12-15 гектарів. Вчора він обробив 15-гектарний лан.   26 липня 1983 „Спадкоємці” .  … Continue Reading

Питання_до_заліку_Історія_туризму

Питання до заліку з предмету «Історія туризму»   1. Періодизація історії світового туризму. 2. Подорожі як форма між культурних комунікацій і засіб поширення культур. 3. Давні засоби пересування. 4. Курорти прадавнього світу. 5. Античні свята і видовищні заходи. 6. Міфи… Continue Reading

Питання1 руб Теор практик Експерименту 2017 Doc1

2017   Пояснити з якою метою складається план експерименту? В якій формі представляють результати коли змінних більше 3х? Якими параметрами характеризують розсіювання даних і центр розподілу, як ці параметри визначають? Яка теорія вважається науковою? Пояснити з яких причин доцільно після… Continue Reading

питання по МНБД

  Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень». «Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи». схрещування). «Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування». узагальнюючого уроку за темою «Закономірності спадковості та мінливості». , мутаційна. Типи мутацій». Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл,… Continue Reading

Питання на залік з ОРД

  Поняття, предмет та завдання оперативно-розшукової діяльності як самостійної науки. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності Правова основа оперативно-розшукової діяльності Принципи оперативно-розшукової діяльності Загальноправові принципи оперативно-розшукової діяльності. Галузеві принципи оперативно-розшукової діяльності. Принцип законності в оперативно-розшукової діяльності. Принцип взаємодії з органами управління… Continue Reading

Питання екзамен_МП_зо

Питання до екзамену Поняття, предмет та метод митного права. труктура). ­давства. Державна митна політика: поняття та функції. віті. Історичні форми митної політики (монетаризм та меркантилізм). Сучасні форми митної політики (вільна торгівля та протекціонізм). Формування митного законодавства та митної справи в… Continue Reading

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

З ДИСЦИПЛІНИ « БІОЕТИКА»   Визначення, предмет, завдання та історія розвитку біомедичної етики. Визначення поняття етика і мораль. Нооетика. Форми біоетичної етики. Моделі (принципи) Гіппократа, Парацельса, деонтологічні тощо. Клятва Гіппократа. я в Україні. язання. Національні та міжнародні документи з питань… Continue Reading

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ_Психологія управління

  ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 1. Поняття про управління. 2. Основні підходи до аналізу змісту управління в сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі. 3. Зміст та структура управління. 4. Базові функції управління. 5. Власне психологічні управлінські функції. 6. Тотожність та відмінність понять… Continue Reading

Питання до заліку з Екології

  Питання до заліку з дисципліни «Екологія»   Що означає термін «Екологія». З яких розділів складається ця наука. Фотосинтез. Основні стадії процесу. Рівняння реакції фотосинтезу. Парниковий ефект. Що таке «проектна документація». З яких розділів вона складається. ». Типи нормативів якості… Continue Reading

Питання до іспиту з філософії

Перелік питань до іспиту з філософії   ст. / “Філософія життя”, “фрейдизм”, “інтуїтивізм”/. 2. Проблема механізму розвитку. Закономірності зв’язку кількісних і якісних змін. філософія. Конфуціанство. Даосизм. 4. Основні проблеми філософії Відродження. 5. Теорія пізнання як філософська дисципліна. 6. Сутність проблеми… Continue Reading

Питання для ДВ

Залікові питання з курсу вікова анатомія і фізіологія Визначення онтогенезу. Періоди онтогенезу. Періодизація постнатального онтогенезу. Динаміка вікових змін неперервних з’єднань між кістками. Вікові особливості біомеханіки суглобів. в різні періоди постнатального онтогенезу. . Загальні закономірності вікових змін ротової порожнини та її… Continue Reading

Питание

Завтрак Обед Фреш апельсиновый   Салат фруктовый (яблоко, груша, банан)   Каша овсяная с цукатами   Чай травяной   Гороховый суп   Чапати фаршированный овощами (перец болгарский, морковь, лук) и тофу   Летний салат (помидоры, огурцы, зелень, тыкв. семя, масло)… Continue Reading